1. <object id="ba9fa"><strong id="ba9fa"></strong></object>
   2. <acronym id="ba9fa"></acronym>
     <table id="ba9fa"><option id="ba9fa"></option></table>
     金融百科>> 百科分類 >> 英漢詞典 >> G

     該分類下有424個詞條 創建該分類下的詞條 "G" 分類下的詞條

     geology
     編輯:0次 | 瀏覽:1006次 詞條創建者:taobiz     創建時間:12-31 15:33
     標簽:

     摘要: n. 地質情況;地質學
     [閱讀全文:]

     greatness
     編輯:0次 | 瀏覽:949次 詞條創建者:taobiz     創建時間:12-31 15:33
     標簽:

     摘要: n. 巨大
     [閱讀全文:]

     glower
     編輯:0次 | 瀏覽:1056次 詞條創建者:taobiz     創建時間:12-31 15:33
     標簽:

     摘要: n. 熾熱體;怒視\nv. 凝視;怒視
     [閱讀全文:]

     gearlever
     編輯:0次 | 瀏覽:943次 詞條創建者:taobiz     創建時間:12-31 15:33
     標簽:

     摘要: n. 變速桿
     [閱讀全文:]

     grammar
     編輯:0次 | 瀏覽:955次 詞條創建者:taobiz     創建時間:12-31 15:33
     標簽:

     摘要: n. 語法;語法書
     [閱讀全文:]

     gnat
     編輯:0次 | 瀏覽:913次 詞條創建者:taobiz     創建時間:12-31 15:33
     標簽:

     摘要: n. 瑣事;蚊子
     [閱讀全文:]

     girdle
     編輯:0次 | 瀏覽:946次 詞條創建者:taobiz     創建時間:12-31 15:33
     標簽:

     摘要: n. 緊身褡;腰帶\nv. 圍繞
     [閱讀全文:]

     girl
     編輯:0次 | 瀏覽:872次 詞條創建者:taobiz     創建時間:12-31 15:33
     標簽:

     摘要: n. 女孩子;女仆
     [閱讀全文:]

     green
     編輯:0次 | 瀏覽:908次 詞條創建者:taobiz     創建時間:12-31 15:33
     標簽:

     摘要: adj. 綠色的\nn. 綠色;綠色物\nv. 欺騙;成為綠色
     [閱讀全文:]

     gooseberry
     編輯:0次 | 瀏覽:887次 詞條創建者:taobiz     創建時間:12-31 15:33
     標簽:

     摘要: n. 醋栗;醋栗酒
     [閱讀全文:]

     激情欧美人妻交换性爱黑白配
      1. <object id="ba9fa"><strong id="ba9fa"></strong></object>
      2. <acronym id="ba9fa"></acronym>
        <table id="ba9fa"><option id="ba9fa"></option></table>